Referat


Referat ekstraordinært årsmøte 2004: ref04-2

Referat årsmøtet 2005: ref05

Referat årsmøtet 2006: ref06

Referat årsmøtet 2008: ref08

Referat årsmøtet 2009: ref09

Referat ekstraordinært årsmøte 2009: ref09-2

Referat årsmøtet 2010: ref10

Referat årsmøtet 2011: ref11

Referat årsmøtet 2012:ref12

Referat årsmøtet 2013:ref13

Referat årsmøtet 2014: ref14

Referat ekstraordinært årsmøte 2014:

Referat årsmøtet 2015: ref15

Referat årsmøtet 2016: ref16

Referat årsmøtet 2017: ref1

Referat årsmøtet 2018: ref18

Referat årsmøtet 2019: ref19Årsmeldinger

Årsmelding 2002: aarsm2002

Årsmelding 2003: aarsm2003

Årsmelding 2004: aarsm2004

Årsmelding 2005: aarsm2005

Årsmelding 2006: aarsm2006

Årsmelding 2007: aarsm2007

Årsmelding 2008: aarsm2008

Årsmelding 2009: aarsm2009

Årsmelding 2010: aarsm2010

Årsmelding 2011: aarsm2011

Årsmelding 2012: aarsm2012

Årsmelding2015: aarsm2015

Årsmelding2016: aarsm2016

VIKTIG!

Mailaddresser »

Alle medlemmene i ABF må sende sin gjeldende mail addresse til post@mosteroy.no   

All fremtidig informasjon blir sendt ut etter denne oppdaterte mailliste.

For dere som leier ut plassene deres: Gjør ALLTID leietaker oppmerksom på at Havnereglene skal følges!