Styret består i inneværende periode av følgende personer:


Formann: Håvard Hodnefjell

Nestformann:

Sekretær:Kjetil Haugvaldstad

Kasserer: Arild Gabrielsen

Styremedlem: Morten Sørheim  (Havnesjef)

Styremedlem: Kurt S. Hansen (Dugnadsansvarlig)

Styremedlem: Trond Haugvaldstad

Styremedlem: Kjell Osland


Varamedlemmer:


Svein Terje Børve


I valgkomiteen sitter:


Leif Magne Helgelande-post til båtforeningen: post@mosteroy.no

VIKTIG!

Mailaddresser »

Alle medlemmene i ABF må sende sin gjeldende mail addresse til post@mosteroy.no   

All fremtidig informasjon blir sendt ut etter denne oppdaterte mailliste.

For dere som leier ut plassene deres: Gjør ALLTID leietaker oppmerksom på at Havnereglene skal følges!