REFERAT

FRA

ÅRSMØTE I ASKJE BÅTFORENING

Avholdt i Båtforeningen sine lokaler torsdag 18. april 2013

 

1). Åpning av Årsmøte ved formann

·         Ingen kommentar til innkalling

 

2). Valg av Møteleder

·         Magnus Hodnefjell ble valgt til møteleder

·         Leif Ove Roalsvik og Svein Terje Børve ble valgt til å skrive under protokollen

 

3). Godkjenning av fremmøtte representanter

·         25 fremmøtte, hvorav  24 var stemmeberettigede.

 

4). Gjennomgang av årsberetning

·         Årsberetning gjennomgått og godkjent uten kommentarer.

 

5). Gjennomgang av regnskap

·         Hovedtall i revidert regnskap gjennomgått og godkjent.

·         Spørsmål om nåværende total gjeld for ABF besvart.

·         Årsmøte enig i at gjeldende takster videreføres.

 

6). Videre fremdrift/prosjekt

·         Planer for 2013 gjennomgått

·         Styret har satt opp plan , rullerende aktiviteter for vedlikehold,

·         Diskusjon rundt hva en må gjøre med dørene i boder pga utstrakt slitasje. Nytt styre fullmakt til å komme opp med forslag til medlemmer for hva en bør gjøre med dørene.

·         Endringer i Vedtekt, reglement, neste gang dette kan tas opp er i 2014.

 

·          Styrets saker:

·         Brannsentral i Storbygg er nå montert, som gir lyd ved brann og til 2 telefoner. Velger å ikke koble seg til sentral varsling til Brannvesen pga for høy kostnad pga ABF regnes som Bedrift. Årsmøtets innstilling vedta sette opp melder og i bodene, kjøpe inn felles meldere og fordeler kostnad blant bodeierne.

Medlemmer må ha Pulverapparat i bodene vannbaserte  fryser om   vinteren.

·         Gikk gjennom oppstilling på fellesområde, Årsmøte enig om å videreføre vedtak fra i fjor med årlig avgift og må ha avklart betaling og tildelt plass fra Styret.

 

·         Isfri havn – Tøffere vintre gir vanskelige isforhold i havna gjennom vinteren. Styrets forslag er å legge ned slanger i havna i seilingsled mellom brygger. Kjøpe en kraftig kompressor som presser luft gjennom perforerte slanger som bobleanlegg. Ca kostnad 75 000,- å sette dette opp. Kost anses som høy i forhold til nytteverdi, må innhente opplysning på driftskostnader, vedlikehold , levetid og sette opp regnestykke. Styret må utav det komme med videre anbefalinger.

 

·         Prosjektbudsjett

o   Utbedring av gammel brygge – estimert kost 25 000,-

o   Eventuell asfaltering – estimert 300 000,- (Tomteutvikling bidra,dele kost?)

o   Boble anlegg 75 000,-

·         Utleie ansvarlig:  Steve Cantillon – Utleieinstruks ligger ute på web. Nytt styre gjennomgår utleieinstruks med Utleie ansvarlig.

 

·         Rengjøringsmedarbeidere:  Styret går videre med Nanny Gabrielsen som har sagt seg villig.

7). Behandling av inkomne saker

·         Ingen saker meldt inn fra medlemmer

8). Valg

·         Ut av styret går

o   Kjetil Sørheim - Styremedlem

o   Tormod Lunde - Styremedlem

o   Sigve Hodnefjell - Formann

o   Magnus Hodnefjell – Sekretær

·         Ikke på valg

o   Arild Gabrielsen – Kasserer

o   Ove Aske - Styremedlem

o   Endre Aske – Nestformann

·         Valget i henhold til Valgkomiteens innstilling, nye medlemmer:

o   Formann Viggo Andreassen 

o   Styremedlem Tor Meling

o   Styremedlem Alf Inge Hovland

o   Styremedlem Odd Haugvaldstad

 

o   Revisorer

§  Siv Marianne Ramndal

§  Norunn Østbø – Begge fortsetter

·         Valgkomite  neste år

o   Sigve Hodnefjell, Tormod Lunde og Magnus Hodnefjell

 

9)      Eventuelt

·         Tinglysning og avklaring rundt dette. Ny tinglysningsrunde ligger nå Kartverket på Hønefoss, 5 år siden sist. Kan tinglysningsmatrisen legges ut på web, nei ifølge Styret pga privat info, dette er informasjon som ligger i Kartverkets arkiv og kan forespørs derfra. Det ble informert om hvordan tinglysning foregår og redegjørelse på hvorfor en tinglyser på denne måten og hensikt med dette for å holde båtplasser og boder i kommunen  ikke utsatt for spekulasjon. Oppfordring fra Årsmøtet til nytt Styre om å få mer informasjon hvordan tinglysning fungerer  ut på web.

 

·         Årsmøtet slutt 21:05

 

Svein Terje Børve                                                          Leif Ove Roalsvik

 

Askje 18 april 2013

Arild Gabrielsen, Referent