Referat Årsmøte, Askje Båtforening

Avholdt i Båtforeningens lokale, 21.02.2019

                  

1.      Konstituering

·        Ingen merknader til Innkalling

 

2.      Valg av møteleder og referent

·         Møteleder, Arild Gabrielsen

·         Referent, Kjell Osland

 

3.      Godkjenning av fremmøtte representanter

·         Antall fremmøtte:15 stk, alle stemmeberepå vegne  

·        Ett medlem har med fullmakt for en stemme

 

4.      Årsmelding, v/Sekretær

·         Godkjent uten kommentar

 

5.      Regnskap, v/kasserer                                                                                          

·       Godkjent uten kommentar

 

 

6.      Innkomne Forslag, v/kasserer

 

1.      Endring av havnereglement.

 

·        To forslag vedrørende endring av vedtekter før kommunesammenslåing.

    1. Spesifikasjon av tilhørighet til 2018 utstrekning av Rennesøy Kommune
    2. Spesifikasjon av tilhørighet til 2018 utstrekning av Rennesøy Kommune med Austre Åmøy i tillegg.
    3. Styrets anbefaling: Alternativ B

·        Alternativ B godkjent

 

2.      Bygge ytterligere boder ved siden av de 4 nye

 

·        Styrets anbefaling: Sondere mulighet for kjøp av mer areal før konkrete planer iverksettes. Resultat presenteres på årsmøte 2020, evt på ekstraordinært medlemsmøte før dette dersom hurtig og positiv avklaring oppnås

 

·        Avstemning fordelt: 8 - 8

 

3.     Avklare arealspørsmål i forhold til gammelt klubbhus/nye boder på nytt

 

·       Styrets kommentar: Arbeid startet

 

4.     Installere varslingsanlegg for strømutfall

 

·       Styrets kommentar: Dette har blitt vurdert tidligere. Styret har lagt det på is. Det har ikke vært problemer med dette så langt i vintersesongen 2018-2019

 

·       Ikke godkjent

 

5.     Installere bobleanlegg for å unngå is i havna

 

·       Styrets kommentar: Dette har vært vurdert før og funnet for dyrt og omfattende

 

·       Ikke godkjent

 

6.     Installere varmekabel i vannanlegg for helårsdrift

 

·       Styrets kommentar: Avklare mulighet for helårstillgang til vann ved slippen

 

·       Styrets anbefaling godkjent

 

 

 

 

7.     Benkeforslag:

 

·       Styrets gis fullmakt til å vurdere arbeidsmengde, behov, interesse og hvilke muligheter det er til å bygge flere boder

 

·       Godkjent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.      Valg,

Valg komitè, Tor Meling (Leder), Arnstein Olsen, Ove Aske

·        Valgkomiteens innstilling

*             Valg av formann for ett år

                 *            Håvard Hodnefjell

Valg av ett styremedlem for 1 år pga bedre fordeling ved utskifting av styret

                               *             Kurt Hansen                        gjenvalg 2 år

               *             Arild Gabrielsen                  ikke på valg

 *            Odd Haugvalstad                gjenvalg 2 år

               *             Kjell Osland                         ikke på valg

Valg av to varamenn for to år

o   Bjørn Larsen                                gjenvalg 2 år

o   Svein Terje Børve                       ikke på valg

Valg komitè - Gjenvalg

o   Frode Skibenes                          1 år

o   Oddgeir Aske                             1 år

o   Tormod Lande                           1 år

 

·        Valg godkjent

 

Mosterøy 21.02.2019

 

Oddgeir Aske                                                                                                 Magnus Hodnefjell