Referat Årsmøte, Askje Båtforening

Avholdt i Båtforeningens lokale, 23.02.2017

                  

Konstituering

·         Antall fremmøtte: 19 stk, alle stemmeberettiget

·         Møteleder, Arild Gabrielsen

·         Referent, Kurt Steinar Hansen

·         Ingen merknader til Innkalling

 

Årsmelding, v/Kasserer

·         Godkjent uten kommentar

 

Regnskap, v/kasserer                                                                                          

·         Godkjent uten kommentar

 

Innkomne Forslag, v/kasserer

·         Forslag fra styret i båtforening, om endring av Vedtekter

 

§ 2 Medlemskap.

Noe av tekst endret for å tilfredstille krav fra Kartverket om å tinglyse mot Personnummer og ikke Gards og Bruksnummer, oppdatert tekst foreslått:

 

«Medlemmer som eier g.nr/b.nr i Rennesøy kommune kan få rettighet til båtplasser/bod tinglyst i grunnboken for eiendom g.nr. 46 b.nr. 195 i Rennesøy Kommune. Båtplasser og bod som er tinglyst på eier ved navn og p.nr disponeres av eier.»

Enstemmig vedtatt uten kommentarer

§5 Revisjon

Gammel tekst: Foreningens regnskap skal revideres av en revisor som velges på årsmøtet for to år om gangen, en ønsket å oppdatere denne for å speile dagens praksis. Ny tekst foreslått:

«Foreningens regnskap skal revideres av offentlig godkjent revisor. Revisor skal gjennomgå årsregnskapet og avgi sin innberetning til årsmøtet om dette før regnskapet blir godkjent.»

Enstemmig vedtatt. En kommentar fra Viggo Andreassen om at en revisor med tettere kjennskap til Båtforening vil ha bedre forståelse for bilag og kostnader i regnskapet.

Valg,

Valg komitè, Tor Meling (Leder), Arnstein Olsen, Ove Aske

 

Valg av formann for ett år

- Ove M. Helle stiller til gjenvalg

Valg av ett styremedlem for to år

- Kurt Hansen - stiller til gjenvalg

- Arild Gabrielsen - ikke på valg

- Odd Haugvalstad - ikke på valg

- Kjell Osland - ikke på valg

Valg av to varamenn for to år

- Frode Skibenes - Bjørn Larsen

Ny valg komitè: En klarte ikke finne medlemmer til ny Valgkomite under Årsmøtet. Følges opp av Styret.

 Ellers tar styet videre saker diskutert under Årsmøtet om eventuell varsling ved strømbrudd i havna. Samt se på kunne åpne Storbygget for mer bruk av medlemmer.

Mosterøy 23.02.2017

 

Helge Øye                                                  Melvin Hodnefjell