Ønsker du å melde inn saker til Styremøter send mail til post@mosteroy.no

 Transporterklæringskjema finner en ved å klikke her:
Presentasjon fra Norske Sjø ang forsikringer finner en her:
 


 

VIKTIG!

Mailaddresser »

Alle medlemmene i ABF må sende sin gjeldende mail addresse til post@mosteroy.no   

All fremtidig informasjon blir sendt ut etter denne oppdaterte mailliste.

For dere som leier ut plassene deres: Gjør ALLTID leietaker oppmerksom på at Havnereglene skal følges!