Referat Årsmøte, Askje Båtforening

Avholdt i Båtforeningens lokale, 24.02.2016

                       

Konstituering

·         Antall fremmøtte: 24stk, alle stemmeberettiget

·         Møteleder, Rune Nordbø

·         Referent, Ove Aske

·         Ingen merknader til Innkalling

 

Årsmelding, v/sekretær

·         Godkjent uten kommentar

 

Regnskap, v/kasserer                                                                                          

·         Godkjent uten kommentar

 

Innkomne Forslag, v/formann

·         Forslag fra styret i båtforening, om endring av paragraf 11.

Fiskeutstyr som teiner og garn etc. skal ikke lagres utvendig over tid.  Vedtatt uten kommentarer

·         Forslag fra Torleif Aa Lea, 7.mai er STRANDRYDDEDAGEN, ABF organiserer dugnad i nærområdet fra Vaula rundt Askje til og inkludert Dysjelandsvågen, samt Rossholmen. Det ryddes plast og andre saker/etterlatenskaper som skjemmer kystlinjen og er til fare for folk og fe. Kan organiseres sammen med det lokale Kystlag, Rennesøy Kystlag. Nasjonalt organiseres dugnaden av organisasjonen «Hold Norge Rent» Vedtatt uten kommentarer

 

Valg, v/valgkomitè leder

Valg komitè, Endre Aske (Leder), Arne Birger Olsen, Melvin Hodnefjell

·         På Valg, Viggo Andreassen, Arild Gabrielsen, Odd Haugvaldstad, Ove Aske

·         Nytt Styre: Formann Ove Mikal Helle Nyvalgt, Kjell Osland Nyvalgt, Arild Gabrielsen Gjenvalgt, Odd Haugvaldstad Gjenvalgt, Frode Skipenes ikke på valg, Kurt Hansen Ikke på valg.

Ny valg komitè, Tor Meling (Leder), Arnstein Olsen, Ove Aske

 

Mosterøy 24.02.2016

 

Arne Olsen                                                     Steven Cantillon