Askje båtforening tilbyr båtplasser på Mosterøy, 20 minutters kjøring fra Stavanger, midt i Norges fineste skjærgård. 

Vårt eneste mål er å tilby medlemmene formålstjenelige båtplasser samt å utvikle havna slik at det blir et trivelig sted å være. Foreningen har således ikke noe mål om å tjene penger. Alle midler blir brukt i havna eller i direkte tilknytning til denne. 

VIKTIG!

Mailaddresser »

Alle medlemmene i ABF må sende sin gjeldende mail addresse til post@mosteroy.no   

All fremtidig informasjon blir sendt ut etter denne oppdaterte mailliste.

For dere som leier ut plassene deres: Gjør ALLTID leietaker oppmerksom på at Havnereglene skal følges!