Askje Båtforening

VIKTIG!

Mailaddresser »

Alle medlemmene i ABF må sende sin gjeldende mail addresse til post@mosteroy.no   

All fremtidig informasjon blir sendt ut etter denne oppdaterte mailliste.

Styret består i inneværende periode av følgende personer:

 

Formann: Ove Mikal Helle

Nestformann:

Sekretær:Kjell Osland

Kasserer: Arild Gabrielsen

Styremedlem: Odd Haugvaldstad (Havnesjef)

Styremedlem: Kurt S. Hansen (Dugnadsansvarlig)

 

Varamedlemmer:

 

Frode Skibenes

Bjørn Larsen

 

I valgkomiteen sitter:

 

 

e-post til båtforeningen: post@mosteroy.no

For dere som leier ut plassene deres: Gjør ALLTID leietaker oppmerksom på at Havnereglene skal følges!