Askje Båtforening

Styret består i inneværende periode av følgende personer:


Formann: Håvard Hodnefjell

Nestformann:

Sekretær:Kjell Osland

Kasserer: Arild Gabrielsen

Styremedlem: Odd Haugvaldstad  (Havnesjef)

Styremedlem: Kurt S. Hansen (Dugnadsansvarlig)


Varamedlemmer:


Bjørn Larsen


I valgkomiteen sitter:e-post til båtforeningen: post@mosteroy.no

VIKTIG!

Mailaddresser »

Alle medlemmene i ABF må sende sin gjeldende mail addresse til post@mosteroy.no   

All fremtidig informasjon blir sendt ut etter denne oppdaterte mailliste.

For dere som leier ut plassene deres: Gjør ALLTID leietaker oppmerksom på at Havnereglene skal følges!